Mniejszościowy akcjonariusz BPH zarzuca GE Money Bank omijanie przepisów. Zarządzający funduszami Arka rozważa podanie do sądu zarówno GE Money Bank, jak i koncernu…