Aż 84 proc. amerykańskich studentów posiada przynajmniej jedną kartę kredytową. Średnia dla studenckiego portfela wynosi 4,6 kart kredytowych, a przeciętne zadłużenie…