Jeden grosz za jeden kilometr – pod takim hasłem misjonarze proszą wiernych o złożenie daru na rzecz misyjnych środków transportu.