Mimo zachęt finansowych, agencje pracy niechętnie podejmują się szukania pracy niewykwalifikowanym i młodym bezrobotnym. Wynagrodzenie agencji zależy bowiem od tego,…