Urzędy Skarbowe są w trakcie weryfikacji wniosków o przyznanie abolicji podatkowej. Ostatnie z nich zostały złożone 6 lutego, czas ich rozpatrzenia mija zaś 6 sierpnia….