Nazwa obligacja wywodzi się z języka łacińskiego, etymologicznie od słowa obligato czyli zobowiązanie. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii,…