Fiskus zanotował 50 tys. nieudanych prób przesłania zeznania PIT-37 za pośrednictwem internetu. Bez kłopotów zeznania złożyło 82 tys. podatników. W większości przypadków…