1 lipca w Lublinie odbywały się uroczystości związane z rocznicą zawarcia polsko-litewskiej Unii Lubelskiej.